Garmin Topo Kort

Udendørsentusiaster: Jeres eventyr venter – i 3D. Med topografiske kortdata fra Geodatastyrelsen (GST) viser dette produkt højdekonturer, skove, markskområder og kystdybdekurver samt bathymetriske kort over udvalgte søer i Danmark.

  • Tilbyder ActiveRouting¹, som giver dig mulighed for at tilpasse og specifikt planlægge ruter for hele vej- og stinetværket.
  • Omfatter søgbare interessepunkter, f.eks. restauranter, hoteller, parkeringspladser og geografiske steder med søgbare adresser.
  • Viser udvalgte søer med dybdekonturer og lodskud samt højdeprofiler og rasterhøjdedata på kompatible enheder, så du kan vurdere terrænets sværhedsgrad.
  • Indeholder automatiske ruter, så du kan cykle og gå på hele vej- og stinettet.
preload spinner